Pharma Samples

מקבץ דוגמאות מסרטי אנימצית 3D להדמיה והמחשת תהליכים ביולוגים, פיזיולוגים וכימיים במערכות גוף האדם, סרטים להדמיית מנגנון פעילות תרופה וכו

[heading"]Project Details[/heading]

פורטפוליו

Scroll to Top